Reflexzonetherapie

Wat is reflexzonetherapie?

Ieder mens heeft wel eens een periode waarin hij niet goed in zijn vel zit: uit balans is.
Dit wordt vaak veroorzaakt doordat hij onder spanning staat, ziek (geweest) is, een operatie heeft ondergaan, een ongeluk gehad heeft, of een andere ingrijpende gebeurtenis heeft meegemaakt.
Het ‘niet in balans zijn’ uit zich dan vaak in lichamelijke klachten zoals hoofdpijn, pijn in nek, schouders of in de rug. Ook klachten zoals gespannenheid, burn-out, of overspannenheid worden vaak veroorzaakt door het niet in balans zijn

Het lichaam functioneert in feite als een goed afgestelde machine. Vergelijk het met de motor van een auto: als de afzonderlijke onderdelen optimaal functioneren rijdt de auto soepel. Als het lichaam in evenwicht is spreken we van Balans. Functioneert een van de onderdelen van het lichaam echter niet, of niet juist, dan ben je uit balans. En de gevolgen uiten zich in lichamelijke en/of geestelijke klachten.

Reflexzonetherapie maakt gebruik van een aantal technieken om het lichaam optimaal te laten functioneren. De reflexzones op de voeten worden met duim en vingers bewerkt met als doel:

  • verlichting van stress en spanning
  • verbetering van de doorbloeding en
  • opheffen van blokkades in het zenuwstelsel
  • het helpen van de natuur bij het bereiken van Balans

Hoe lang?

Gemiddeld duurt een behandeling 45-60 minuten. Tijdens de eerste behandeling vindt er een uitgebreide intake plaats en worden er 75 minuten voor u ingepland

Hoe vaak?

Als er acute klachten zijn, is het raadzaam om twee maal per week behandeld te worden en na een aantal weken de behandelingen af te bouwen naar 1x per week , 1x per 2 weken etc. In geval van chronische ziekten is Reflexzonetherapie meestal vaker nodig.

Als de behandeling gezien wordt als preventief middel om in balans te blijven is een reflexzone-behandeling 1 x per maand aan te raden.

Belangrijk:

Een Reflexzonetherapeut is geen arts. Ik stel dus geen diagnoses en schrijf geen medicijnen voor. De therapie kan een goede aanvulling zijn op een reguliere behandeling door een arts of specialist. In alle gevallen van symptomen van ziekten is het van essentieel belang een arts te raadplegen!

Kinderwens en Reflexzonetherapie:  kijk op   https://www.flexfeet.nl/reflexologie-en-zwangerschap

Toegepaste technieken

Reflexzonetherapie
Metamorfose-massage
Chakra-behandeling

Graag licht ik de mogelijkheden toe.
Mocht u een oriënterend gesprek daarover willen, neemt u dan contact met me op. Dat kan telefonisch of hier via het contactformulier

Voor prijzen klik hier